SC17_05_02_112.tif

Media

Part of Texas Hotel News Through San Antonio to Monterrey May 1931

Title

SC17_05_02_112.tif